Corona-krisen blev dyr for Atlantic Airways

--------------------------------------------

 

Corona-krisen har samlet set kostet Atlantic Airways adskillige millioner kroner i indeværende år, og resultatet for hele regnskabsåret forventes at blive det dårligste i selskabets historie!

   Det konstaterer Jóhanna á Bergi, CEO hos Atlantic Airways, efter at trafikken til og fra Færøerne er blevet genoptaget og nu har været i gang i en uges tid. Hun oplyser desuden, at det færøske luftfartsselskab selv har afholdt alle løbende udgifter lige med undtagelse af det løntilskud, man har modtaget i henhold til den færøske corona-forordning.

Man har altså ikke, som andre luftfartsselskaber, bl.a. SAS, ved siden af løntilskuddet modtaget store millionbeløb hverken fra Færøernes Landsstyre eller fra Staten.

   'Coronakrisen kom som lyn fra en klar himmel, der hurtigt fik formindsket flytrafikken til noget nær nul. Usikkerhed om, hvor lang tid nedlukningen af flytrafikken og turismen ville vare, har været den helt store udfordring for os,' siger hun.

 

Fra 12 destinationer til fire

------------------------------

På spørgsmålet om, hvorvidt Atlantic Airways har besluttet – eller overvejet – at reducere ruteprogrammet alternativt at reducere antallet af frekvenser, lyder svaret:

   ‘Som følge af coronakrisen og de foranstaltninger, der blev iværksat for at reducere risikoen for smitte med Covid-19, blev trafikprogrammet drastisk reduceret allerede i marts i år, hvorefter vi lukkede helt ned; men i forbindelse med, at landegrænserne igen er åbnet, har vi igangsat et begrænset trafikprogram. Imidlertid vil vi fortsat befinde os på et lavt niveau i forhold til tidligere år.’

   Jóhanna fortæller videre:

   'Selskabet havde planlagt flyvninger fra Færøerne til 12 destinationer i år, men som følge af coronaen er programmet blevet reduceret til fire – København, Billund, Aalborg og Reykjavík. Antallet af frekvenser i trafikken til de enkelte destinationer er også betydeligt lavere end sidste år.

   Målsætningen er at få gang i alle planlagte destinationer. Dog er det for tidligt allerede nu at sige noget konkret om, hvornår det sker.’

 

Fastholder flåde med fire fly

-------------------------------

‘Har Atlantic Airways besluttet – alternativt overvejet – at reducere flyflåden ved at tilbagelevere det senest modtagne fly eller udbyde et eller flere fly til salg?’

   ‘Nummer to af det nye og mere miljøvenlige A320neo-fly modtog vi for kun et par uger siden, og den flytype udgør herefter halvdelen af vores flåde. Den anden halvdel består af et A320-fly fra 2016 og et A319-fly fra 2012. Samlet set har vores fire fly en gennemsnitsalder på kun tre år, og dermed har Atlantic Airways en moderne og miljøvenlig flyflåde, som vi forsøger at skabe tilstrækkelig produktion til.

   Indtil videre fastholder vi derfor de fire fly i flåden, men følger selvfølgelig udviklingen på flymarkedet løbende, inden vi afgør, hvad næste skridt eventuelt må blive.’

   ‘Hvilke beregninger har Atlantic Airways gjort sig angående antallet af passagerer i de nærmest kommende år? Vil der ske et fald i passager-antallet, eller tror du på en blød stigning?'

   ‘Atlantic Airways havde i 2019 samlet set 338.000 passagerer på ruteflyvninger, heraf størstedelen på ruten mellem Færøerne og København. Coronakrisen har selvsagt medført betydelig nedgang i passagerantallet, men vi forventer hen ad vejen en normalisering. Den kan så tage kortere eller længere tid at nå, men vi tror på, at flytrafikken til og fra Færøerne igen kommer til at vokse. Den fremtidige vækst vil især komme fra udenlandske turister. Selvfølgelig vil der også være en naturlig vækst af færinger på turistrejser til udlandet, færinger bosiddende udenfor Færøerne, forretningsrejsende samt færinger, der arbejder i søfart eller anden industri udenlands.'

 

Nye hoteller

------------

Jóhanna á Bergi erindrer om, at Færøerne gennem de senere år har oplevet stor vækst af fritidsrejsende fra hele verden. Det  er mennesker, der ønsker at opleve den fantastiske natur på Færøerne samtidigt med, at de også går efter de kulinariske tilbud, der både er forbedret og udviklet år for år.

   Hun peger desuden på det faktum, at to nye hoteller åbner i år i den færøske hovedstad. Atlantic Airways åbner i samarbejde med Hilton et spændende Hilton Garden Inn Hotel med 130 værelser, hvortil kommer det nye Hotel Branden med 124 værelser, ligesom også Hotel Føroyar udvider kapaciteten.

   Denne voldsomme udvidelse på hotelsiden i kølvandet på coronakrisen virker umiddelbart tidsmæssigt uheldig, men Jóhanna tror, at trafik-,

hotel- og turistfolkene vælger at tage situationen som en ekstra udfordring, og at man sammen vil sætte alle sejl til for at formå ‘hele verden’ til at rette opmærksomheden mod Færøerne.

   Hun oplyser, at Atlantic Airways’ egne beregninger angående passagerudviklingen på ruteflyene bygger på et mix af professionelle vurderinger samt offentlig de facto statistik. Turismeudviklingen på Færøerne som helhed bygger derimod på en uafhængig ekspertrapport foruden offentlig statistik over hotelovernatninger, egne beregninger og vurderinger.

 

Fisk som flyfragt

--------------------

‘Vurderes fiskeindustrien hhv. lakseopdrættet på Færøerne at forløbe uhindret af coronakrisen? Tager Atlantic Airways overhovedet del i transporten af fisk, der eksporteres fra Færøerne?’

   ‘Flyfragt på vores passagerflyvninger er en naturlig del af vores services overfor det færøske samfund, både ind og ud af Færøerne. De senere år er man også begyndt i begrænset omfang at eksportere laks med rutefly ud af Færøerne. Dette sidstnævnte segment er p.t. ikke aktivt pga.

Coronaen. Foreløbig er der heller ikke udsigt til egentlige cargofly, men vi følger hele tiden udviklingen samt hvilke markedsmuligheder, der måtte opstå.’

 

Landsstyret træder til om nødvendigt

--------------------------------------

‘Hvor mange medarbejdere har Atlantic Airways hjemsendt under corona-krisen henholdsvis afskediget?’

   Atlantic Airways hjemsendte ca. 180 medarbejdere, helt eller delvist gennem anvendelse af den færøske coronaforordning. Pga. dårlige udsigter til en hurtig tilbagevendende til tiden før corona blev vi i maj desværre nødt til at opsige ca. 100 medarbejdere. Medarbejderstaben er dermed reduceret med ca. 40 pct., så det er kun godt og vel halvdelen af medarbejderne, der er tilbage.’

   ‘Har Landsstyret på Færøerne meldt ud om, hvorvidt man, om nødvendigt, er villig til at støtte Atlantic Airways økonomisk både aktuelt og mere langsigtet?’

   ‘Atlantic Airways har hidtil klaret sig igennem coronakrisen med egen likviditet og anvendelse af den færøske coronaforordning til de ansatte. Atlantic Airways er ejet af Færøernes Landsstyre gennem det færøske Finansministerium, der orienteres løbende om udviklingen. Færøernes Landsstyre har udtalt, at de som ejer står bag selskabet og, om nødvendigt, stiller op med finansiel støtte.´

 

Intet samarbejde med SAS

--------------------------

 ’Er et kommercielt samarbejde mellem Atlantic Airways og SAS en praktisk mulighed? Er man måske allerede i gang med at drøfte et sådant samarbejde?’

   Hertil svarer Jóhanna helt utvetydigt:

   'Nej, der foreligger ingen planer om dette. Men Atlantic Airways har indgået codeshare-samarbejde med KLM/Air France og planlægger flere lignende aftaler i fremtiden.’

PREBEN JACK PETERSEN.

 

------------------------------------

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen / Best regards

 

PREBEN JACK PETERSEN

TRAVEL PEOPLE

PHONE  (+45) 3393 8700

       (+45) 4093 8700

www.travelpeople.dk

info@travelpeople.dk